Huishoudelijk reglement en verslagen

Onze huishoudelijk reglement, verslagen van de bestuursvergareringen en het jaarverslag zijn op te vragen bij de penningsmeester Roos de Ridder.