Onze algemene voorwaarden

 • Deelname aan een workshop, kookles of evenement is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers. Verder is iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke bezittingen.
   

 • Deelname aan kooklessen ed. is uitsluitend voor personen die geen ernstige gezondheidsproblemen hebben (bijv. een besmettelijke kinderziekte).
   

 • Wij raden aan om tijdens het koken een koksschort en schoenen te dragen en kleding met lange mouwen. Koksschorten worden verstrekt, kleding en schoeisel dien je zelf mee te nemen.
   

 • De boeking is overdraagbaar mits Stichting Voedwijs hiervan vooraf op de hoogte is gebracht. Dus mocht je ziek zijn, dan mag iemand anders je plek overnemen, daar doen we niet moeilijk over, als we het maar even weten!
   

 • Na overeengekomen omschrijving van diensten volgt een bevestiging via de e-mail met gedane afspraken. De boeking staat vast na het versturen van die bevestiging.
   

 • Na aanmelding volgt het toesturen van de bevestiging en de rekening (bij voldoende inschrijvingen). Indien iets niet klopt in de bevestiging dan dient u dit zo spoedig mogelijk te vermelden aan om samen tot een juiste afspraak te komen.
   

 • Bij afzeggen van een kookles/workshop of evenement op locatie volgt tot 1 week voor de aanvangsdatum volledige restitutie indien vooraf is betaald. Afzeggen binnen 1 week tot 48 uur voor aanvang kost u 25% van het bedrag dat het zou gaan kosten. Afzegging binnen 48 uur kost u 50% van het bedrag dat het zou gaan kosten. Zonder afzegging of indien men op de dag zelf niet aanwezig is of op de dag zelf afzegt volgt geen restitutie. Wij hebben namelijk wel rekening gehouden met jouw wensen en tijd speciaal voor jou vrijgehouden of een pakket voor je samengesteld. Eventuele restitutie vindt plaats na aftrek van 15,- euro administratiekosten.
   

 • Indien u een boeking heeft gemaakt en er wordt afgezegd of u komt niet opdagen en u zou het verschuldigde bedrag op de dag zelf betalen, dan blijft u -ook na afzeggen- verplicht het verschuldigde bedrag of een deel daarvan (zie punt hierboven) te betalen.
   

 • Het kan voorkomen dat er door persoonlijke omstandigheden van de kookdocent, de afgesproken middag niet door kan gaan. Dan behoudt Stichting Voedwijs het recht voor het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen (bijvoorbeeld door ziekte, overmacht of overlijden van familie).
   

 • Indien Stichting Voedwijs genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan volgt volledige restitutie van vooruitbetaalde gelden.
   

 • Speciale goederen voor deelname, aangeschaft door een deelnemer of zijn/haar ouders/verzorgers worden niet vergoed door Stichting Voedwijs, ook niet indien een middag/dag niet doorgaat, door wat voor omstandigheden dan ook.
   

 • Het wordt niet op prijs gesteld om zelfmeegebracht voedsel tijdens de les/workshop te consumeren.